Voorbereidende werkzaamheden President Rooseveltweg

July 02, 2019 0 comments

Start

2019-07-15 at 08:00

Eind

2019-07-23 at 17:00

Langs de President Rooseveltweg (ter hoogte van het voormalige RMO terrein) worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De aannemer start aan de zuidzijde (voorboren voor damwanden) en voert daarna werkzaamheden uit aan de noordzijde (verleggen van kabels). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er lokale verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding op het aanbrengen van damwanden voor de stabiliteit van de grond.

Lat: 51.9560360853867
Long: 4.52923702280532

0  Comments