Groen verwijderen in verband met de realisatie van de A16 Rotterdam

September 06, 2019 0 comments

Start

2019-09-09 at 09:00

Eind

2019-11-29 at 18:00

In opdracht van Rijkswaterstaat is bouwcombinatie De Groene Boog in februari 2019 gestart met de aanleg van de A16 Rotterdam. Om de A16 Rotterdam aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk om het groen (bomen, struiken en bosschages) op bepaalde plekken binnen de projectlocatie (tracégrenzen) te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden houden wij rekening met het broedseizoen. Nu het broedseizoen is afgelopen, gaan we vanaf 9 september verder met de werkzaamheden op diverse locaties.

Lat: 51.9244201
Long: 4.47773259999997

0  Comments